n w    w w w w

baner
You are here:   Home
large small default
Istoric

 

 Primul lăcaş al şcolii a fost deschis în anul 1865, cursurile ţinându-se aproape 20 de ani într-o casă  proprietatea comunei, apoi s-a mutat chiar în localul primăriei ; urmau cursurile 30 de copii, primul învăţător fiind preotul Vasile Luca.

În anul 1902 învăţător era d-l Al. Baciul absolvent al Şcolii Normale “Vasile Lupu”din Iaşi. Acest lucru este atestat de procesul verbal încheiat pe 18 noiembrie 1902 ,de revizorul şcolar G. Nicolau însoţit de renumitul poet al ţării George Coşbuc.
 
În anul 1903 , cînd Ministrul Şcolilor era Spiru Haret , se construieşte un alt local de şcoală din cărămidă din fondurile comunei.

Începând cu 1 septembrie 1927 erau înscrişi 200 elevi la clasele I – VII . Şcoala beneficia  de o bibliotecă cu peste 400 volume.

Actualul local de şcoală s-a dat în folosinţă în anul 1964. Şcoala este situată în centrul satului şi primeşte elevi şi de la Şcoala Şovoaia.

Şcoala asigură nevoile de culturalizare a copiilor din sat. În acest moment şcoala răspunde cerinţelor societăţii româneşti de educare a tinerei generaţii în spiritul democraţiei şi a drepturilor omului.

 Denumiri purtate anterior, în ordine cronologică:

    *     Şcoala mixtă rurală Mastacăn (atestată cu procesul verbal încheiat de revizorul şcolar G. Nicolau şi poetul George Coşbuc în 18 Noiembrie 1902);
    *     Şcoala primară rural㔪tefan cel Mare” Mastacăn (atestată printr-o adresă din 13 iulie 1916);
    *     Scoala generala Mastacan;
    *     Scoala cu clasele I-VIII Mastacan.