n w    w w w w

baner
You are here:   Home Proiecte si parteneriate
large small default
Proiecte

          Proiectele şcolare şi extraşcolare de la şcoala noastră se realizează printr-o bună colaborare între cadrele didactice şi colegii acestora de la  şcolile din zonă, cu care comunică eficient şi creează parteneriate educaţionale, cu scopul de a ajuta elevii să relaţioneze şi de a-i implica în activităţi diverse.

          Printre proiectele şi programele educative locale, naţionale şi internaţionale se află:       

  •       Programul " Dăruind  vei Dobândi !" , se desfăşoară anual, în perioada 6-22 decembrie şi are ca scop implicarea, sensibilizarea membrilor comunităţii şi ajutorarea  familiilor cu o situaţie materială precară. În ultima zi a programului, elevii merg la bătrânii neajutoraţi sau la colegi care au dificultăţi financiare , pentru a le oferi îmbrăcăminte şi alimente necesare pentru a se bucura de Sfintele Sărbători.

  •      "Cel mai de preţ mărţişor al primăverii româneşti, Ion Creangă", proiect creat pentru a sărbători, în fiecare an, naşterea scriitorului humuleştean, Ion Creangă. Elevilor li se propun activităţi de creaţie literară, dramatizări, concursuri de pictură şi interpretare artistică. 

  •       “1 Martie, Ziua Mărţişorului”- expoziţie de felicitări şi mărţişoare cu vânzare. Din fondurile colectate sunt cumpărate alimente, echipamente şi jucării pentru copiii orfani aflaţi la Orfelinatul Mănăstirii Petru Vodă. 

  •       “Aprilie, luna curăţeniei!”- dezbateri, concursuri : Cea mai curată clasă, Cei mai harnici elevi, Cea mai bună echipă, activităţi: realizarea unor afişe, expoziţii de desene, activităţi de ecologizare a curţii şcolii şi parcului, de colectare a deşeurilor reciclabile. Principalul obiectiv urmăreşte creşterea gradului de conştientizare a elevilor, părinţilor  şi cadrelor didactice privind problemele de mediu, dezvoltarea spiritului critic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii, valorificarea deşeurilor reciclabile, amenajarea spaţiului verde din jurul şcolii.

  •       “Istoria recentă în memoria comunităţii locale”, concurs judeţean on-line de istorie, realizat în parteneriat cu ISJ Neamt, organizat în perioada martie-mai, adresat elevilor din ciclul gimnazial, provenind din mediul rural.

  •       “The Health Promoting School”, proiect on-line, ce se desfăşoară în perioada septembrie 2009-iunie 2010 pe site-ul www.e-twinning.net cu şcoli din Cehia, Polonia, Portugalia şi Bulgaria. Scopul proiectului este de a dezvolta un stil de viaţă sănătos pentru copii, de a crea un climat sigur  între elevi de diferite naţionalităţi, şi de a preveni consumul de alcool şi droguri.